Игри

Информация за страница Таен клиент

   Днес като таен клиент е възможно да работят много хора по целия свят, защото това е една от интересните и предлагащи възможности за професионално развитие професии. Преди всичко е важно да се отбележи, че при този вид пазаруване се наблюдават редица важни аспекти, свързани едновременно с обслужването на хората и качеството на предлаганите продукти. Независимо дали става дума за банкова или друга институция, е важно хората да бъдат добре обслужвани и да получават максимума от това, което очакват. Често пъти клиентите от типа тайни имат за задача да посещават разнообразни по вид магазини. Спортни, хранителни или пък за обувки са само малка част от възможностите в този случай. Не по-малко популярни са и ресторантите и заведенията за хранене, които също са пълни с обслужващ персонал и следователно с посетители. Всички тези места са постоянен обект от страна на фирмите, които наемат хора за тайни клиенти. Но ако всичко това е вероятно ясно на повечето хора, те си задават въпроса в какво се състои работата.

    В наши дни понятието таен клиент в никакъв случай не бива да бъде асоциирано с нещо, което наподобява шпионаж или следене. Клиентът обаче е длъжен да запази самоличността си в тайна и не на последно по важност място – да попълни въпросник с определен брой питания. Още една негова задача е да следи за спазването на дребни и незначителни детайли. В ресторантите и заведенията за хранене такива са например срокът за приемане на поръчката и колко време след това тя бива доставяна. Що се отнася пък до другите магазини, важно е продавач – консултантът да предложи най-новата и скорошна промоция на магазина. Впоследствие клиентът може да си води бележки под формата на записки, които представляват чисто и просто специфичните му наблюдения. Той може да използва както тефтер, също така и обикновени тетрадка или бели листове. Не това е важното в случая, а дали посетените обекти в действителност предлагат най-доброто на клиентите си или пък далеч не са на нивото, на което претендират. Хубавото при евентуално непокриване на критериите от страна на магазините и други учреждения е, че това не им носи наказателна отговорност.

    Ако наистина даден таен клиент забележи, че посетените от него обекти не отговарят на стандартите, той просто алармира по-висшестоящите от фирмата, която го е наела. Впоследствие компанията изготвя нещо като подробен доклад, пълен със съвети и препоръки. Те съвсем естествено са насочени предимно към това как да се подобри качеството на продуктите и услугите, така че посетителите да бъдат максимално доволни. В онлайн пространството има много информация за тази длъжност, включително и личните впечатления на хора, които преди са се занимавали с тайното клиентство. Ето защо всеки един от милионите потребители от страната и по света би могъл да получи цялата информация, от която се нуждае. Всеки ден се работи много за подобряване качеството на продуктите и услугите, без значение за каква сфера се отнася. Само когато стандартите се покриват до максимум, може да се каже, че пазарите търпят положително развитие в дългосрочен план.

eXTReMe Tracker